Wydłużenie terminu naboru wniosków o pomoc dla rodzin, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z wystąpieniem w 2022 r. szkód w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych


Wydłużeniu terminu naboru wniosków o pomoc dla rodzin, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z wystąpieniem w 2022 r. szkód w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych  zwany w skrócie programem  „pomoc dla Rodziny- klęski 2022”,  oraz o zmianach w programie przede wszystkim w zakresie:

  • przedłużenia naboru wniosków do 23 listopada br.;
  • konieczności dołączania faktur do wniosków i do wniosków już wcześniej  złożonych –  również w terminie do 23 listopada br.;
  • znaczenia daty wpływu dokumentu do właściwego Biura Powiatowego,
  •  wysyłając pocztą dokumenty należy uwzględnić  ewentualny czas dostarczenia, bo liczy się data wpływu do Biura Powiatowego, a nie data stempla pocztowego
  • należy pamiętać o właściwym adresowaniu przesyłek zarówno pocztowych jak i tych wysyłanych poprzez ePUAP, jeżeli wniosek nie wpłynie w terminie  z uwagi na zły adres, nie będzie rozpatrywany.
  • wnioski muszą być kompletne.

Zgodnie ze zmianą przepisów rolnik ma obowiązek dostarczenia wraz z wnioskiem kopie faktur potwierdzających sprzedaż z działalności prowadzonego gospodarstwa rolnego od 1 stycznia 2021 r. do 30 września 2022 r.  (w wysokości co najmniej 5 000 zł brutto).

W przypadku wniosków już złożonych.  rolnik może dostarczyć faktury wraz pismem przewodnim lub z formularzem wniosku z zaznaczonym celem „zmiana do wniosku”

UWAGA !

Wnioski bądź faktury stanowiące uzupełnienie wniosków, które nie wpłyną do 23 listopada 2022r. do właściwego Biura Powiatowego ARiMR nie będą rozpatrywane.


Projekt i realizacja: WiWi.pl