Odbiór techniczny inwestycji drogowej Szafarnia-Bocheniec-Płonne


W Gminie Radomin zakończono kolejną inwestycję, która została zrealizowana w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu „Polski Ład” Program Inwestycji Strategicznych edycja I. Tym razem modernizacji podlegał odcinek drogi łączący takie miejscowości jak Szafarnia, Bocheniec, Płonne. Odbiór techniczny inwestycji pn.  „Modernizacja infrastruktury drogowej dróg gminnych numer 110320C, 110321C na terenie Gminy Radomin” odbył się w dniu 20 czerwca 2022 r. Wykonawcą inwestycji był Zakład Drogowo Budowlany Rogowo Mariusz Wilczyński.

Prace modernizacyjne zostały wykonane na odcinku drogi o długości prawie 3 km i szerokości 4 m. Nowa jezdnia ułożona z 2 warstw asfaltu posiada zjazdy w ilości 39 szt. oraz pobocza po obu stronach drogi po 0,5 m.

Na odcinku objętym modernizacją droga gminna posiada skrzyżowanie z drogą powiatową numer 2118C oraz z drogą wojewódzką numer 534.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 1 704 168,60 zł. Gmina Radomin na przebudowę przedmiotowej drogi otrzymała promesę na kwotę 1 363 250,00 zł z Programu Rządowego Funduszu „Polski Ład”. Wkład własny z budżetu gminy to 340 918,60 zł stanowiący 20% ostatecznej wartości inwestycji.


Projekt i realizacja: WiWi.pl