Cyfrowa Gmina


Dzięki programowi „Cyfrowa Gmina”, którego środki pochodzą z #FunduszeEuropejskie, Gmina Radomin pozyskała grant w wysokości 114,03 tys. zł. W ramach grantu samorząd planuje zakup 22 sztuk nowego sprzętu komputerowego oraz jego konfigurację i wdrożenie. Nowym sprzętem będą m.in. laptopy, komputery PC, sprzęt do serwerowni.
Poszczególne działania będą realizowane w ramach cyfryzacji urzędu gminy oraz zapewnienia cyberbezpieczeństwa samorządowym systemom informatycznym. Realizacja grantu przyczyni się do ograniczenia
negatywnych skutków społecznych, gospodarczych oraz edukacyjnych wywołanych przez pandemię COVID-19


Projekt i realizacja: WiWi.pl