Cyfrowa Gmina


W dniu 07.04.2022 r. został pozytywnie zweryfikowany wniosek o przyznanie grantu w kwocie 114030,00 zł oraz została zawarta umowa na powierzenie grantu.

Celem projektu jest zwiększenie zdolności jednostek samorządu terytorialnego (JST) oraz podmiotów im podległych w zakresie realizacji e-usług, cyberbezpieczeństwa, pracy i nauki zdalnej.

Cyfrowa Gmina realizowana jest w partnerstwie z Politechniką Łódzką.


Projekt i realizacja: WiWi.pl