Nowa droga w Szafarni


W dniu 5 listopada 2021 r. na terenie Gminy Radomin dokonano otwarcia kolejnej inwestycji drogowej pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 110334C w miejscowości Szafarnia-Pólka”. Koszt przebudowy wyniósł 695 657,50 zł i obejmował odcinek o długości 1773 m. Prace wykonawcze zrealizowało Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „MAR-DAR” z Makówca. Do przedmiotowego zadania Gmina Radomin otrzymała z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dofinansowanie w wysokości 250 000,00 zł.

W oficjalnym otwarciu drogi uczestniczył Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski Józef Ramlau, Ks. Parafii Dulsk Jarosław Kowalczyk, właściciel firmy Mar-Dar Marian Tompalski, Inspektor Nadzoru Budowlanego Marcin Jabłoński, Wójt Gminy Radomin Piotr Wolski, Z-ca Wójta Gminy Radomin Sławomir Rożek, Radni, przedstawiciele Urzędu Gminy, Sołtysi, oraz mieszkańcy miejscowości Szafarnia-Pólka.

Przebudowany odcinek drogi został poświęcony przez Ks. Jarosława Kowalczyka, a w kolejnym etapie nastąpiło przecięcie wstęgi oznaczające oficjalne otwarcie drogi.Projekt i realizacja: WiWi.pl