Granty PPGR


Centrum Projektów Polska Cyfrowa rozpoczęło nabór wniosków o granty na zakup sprzętu komputerowego dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR.
Granty są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Otrzymane dofinansowanie zostanie przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego, akcesoriów oraz usług zapewniających dostęp do Internetu.
Więcej informacji na temat w/w projektu na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr
Wymagana dokumentacja do zgłoszenia w projekcie:
👉Rodzice uczniów szkół z terenu Gminy Radomin muszą dostarczyć wypełnione dokumenty do Szkoły Podstawowej w Płonnem bądź Zespołu Szkół w Radominie do dnia 3 listopada do godz. 13:00.

Pytania dotyczące konkursu lub sposobu składania wniosku można zadawać mailowo lub dzwoniąc na infolinię.
Infolinia działa w godzinach 7:30-16:30 od poniedziałku do piątku:
Tel.: +48 42 631 21 05
e-mail: granty.ppgr@cppc.gov.pl

Projekt i realizacja: WiWi.pl