Uroczyste otwarcie drogi w miejscowościach Rętwiny i Radomin


Na terenie Gminy Radomin zakończona została inwestycja pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 110322C w miejscowościach Rętwiny i Radomin”. Odbiór drogi odbył się w dniu 15 października br. Koszt przebudowy wyniósł 323 823,22 zł, a jej wykonawcą było Przedsiębiorstwo Drogowo-Budowlane z Brodnicy.


Tego dnia gościem szczególnym był Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski Józef Ramlau, który towarzyszył w otwarciu drogi. Ponadto w wydarzeniu wzięli udział Wójt Gminy Radomin Piotr Wolski, pracownicy Urzędu, Radni Rady Gminy, proboszcz Parafii Radomin Ks. Andrzej Majewski, Sołtysi, Przedstawicielki Koła Gospodyń Wiejskich z Rętwin, wykonawcy inwestycji oraz inspektor nadzoru budowlanego Marcin Jabłoński.

Otwarcie drogi było połączone z jej poświęceniem przez ks. Andrzeja Majewskiego.

Przebudowa obejmowała odcinek drogi o długości 1335 m, na którym wykonano: roboty przygotowawcze i ziemne, roboty przygotowawcze – poszerzenia, roboty nawierzchniowe – podbudowa, nawierzchnia, pobocza, zjazdy w ilości 12 sztuk, roboty wykończeniowe oraz oznakowanie pionowe.

Przedmiotowa inwestycja łączy dwie drogi powiatowe nr 2131C relacji Plebanka–Radomin oraz nr 2120C relacji Radomin–Szczutowo – Gulbiny–Cetki. Do przedmiotowego zadania Gmina Radomin otrzymała z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dofinansowanie w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych tj. 161 911,00 zł.Projekt i realizacja: WiWi.pl