Kwarantanna klas II i III Zespołu Szkół w Radominie


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Golubiu-Dobrzyniu informuje,

że uczniowie z klasy II i III Zespołu Szkół w Radominie

są objęci kwarantanną

od dnia 18 marca 2021r.do dnia 22 marca 2021r.

z uwagi na kontakt z osobą u której potwierdzono zakażenie

wirusem SARS-CoV-2.

Zgodnie z art.2 pkt 12 Ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi z dnia 5 grudnia 2008 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845 z późn. zm.), kwarantanna jest to odosobnienie osoby zdrowej, która była narażona na zakażenie, w celu zapobieżenia szerzeniu się chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych.

Osoba objęta kwarantanną przez okres jej trwania musi pozostać w domu.

Domownicy wspólnie zamieszkujący z dzieckiem nie są objęci kwarantanną, ale zaleca się samoobserwację oraz ograniczenie kontaktów do dnia zakończenia kwarantanny przez dziecko.

W przypadku zaobserwowania jakichkolwiek objawów wskazujących na COVID-19 prosimy o skontaktowanie się ze swoim lekarzem Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny lub e- mailowy z PSSE w Golubiu-Dobrzyniu.

Całodobowa infolinia dotycząca kwarantanny +48 222 500 115

 


Projekt i realizacja: WiWi.pl