„Posiłek w szkole i w domu” 2020. Unowocześniona stołówka w Płonnem


Zgodnie z umową zawartą w dniu 30 czerwca 2020 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim, a Gminą Radomin otrzymaliśmy  wsparcie finansowe ze środków budżetu państwa w ramach realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 w wysokości 40.006,40 zł. Koszt całkowity realizacji zadania wyniósł 50.008,00 zł. Pozostałą kwotę 10.001,60 zł stanowi wkład własny Gminy Radomin.

            Z pozyskanych w bieżącym roku środków doposażona została stołówka szkolna w Szkole Podstawowej im. Dziewanowskich w Płonnem. Zakupiono m.in.: stoły produkcyjne, duży i mały sprzęt AGD, akcesoria kuchenne, stoliki i krzesła do stołówki. Przystąpienie do programu sprawiło, że powstała piękna i nowoczesna kuchnia, w której pracownicy  przygotowują posiłki oparte na najwyższych standardach. Nowy sprzęt pomaga w sprawnym przygotowywaniu zdrowych, zbilansowanych potraw, bogatych we wszystkie składniki potrzebne dzieciom do prawidłowego rozwoju. Obecnie przygotowanie potraw w szkole spełnia wszystkie restrykcyjne wymogi dotyczące obróbki i podawania. Rodzice są bardzo zadowoleni, że posiłki przygotowywane dla ich dzieci są zdrowe i różnorodne.Projekt i realizacja: WiWi.pl