Komunikat ZS w Radominie: Rozpoczęcie roku szkolnego. Ważne informacje


Szanowni Państwo, Kochani Uczniowie!

1 września 2020 roku  rozpoczynamy rok szkolny 2020/2021 w formie stacjonarnej, czyli spotykamy się w szkołach.

Trwająca epidemia koronawirusa powoduje, że będziemy funkcjonować z zachowaniem szczególnych zasad bezpieczeństwa, stosując się do wytycznych GIS, MZ i MEN.

W związku z powyższym prosimy o zapoznanie się z harmonogramem i organizacją pracy w  dniu 1 września 2020 roku w Zespole Szkół w Radominie.

Harmonogram spotkań z wychowawcami

Radomin

KLASA

GODZINA

MIEJSCE/ NR SALI

I a, b 9.00 Radomin 21/sala gimnastyczna
II 8.30 Radomin 14/ sala nr 19
III 8.00 Radomin 14/sala nr 43
IV 8.00 Radomin 21/sala nr 15
V 8.15 Radomin 21/sala nr 21
VI 8.30 Radomin 21/sala nr 20
VII a 8.45 Radomin 21/sala nr 22
VII b 9.00 Radomin 21/sala nr 14
VIII 9.15 Radomin 21/sala nr 18

Dulsk

KLASA

GODZINA

MIEJSCE/ NR SALI

II 9.00 Dulsk /sala nr 1
III 9.15 Dulsk/sala nr 3
VI 9.30 Dulsk/ sala nr 4
VII 9.45 Dulsk/ sala nr 6
VIII 10.00 Dulsk/ sala nr 5

Uczniowie klasy pierwszej rozpoczną nowy rok szkolny o godz. 9:00 na sali gimnastycznej w budynku szkoły (Radomin 21).

 • Wejście na salę dla uczniów i Rodziców/Opiekunów znajduje się od strony szatni.

 • Prosimy o obecność jednego rodzica/opiekuna na sali gimnastycznej.

 • Każdy rodzic i dziecko przed wejściem do budynku dezynfekuje ręce oraz zakłada posiadaną maseczkę na usta i nos.

 • Po zakończeniu spotkania na sali gimnastycznej uczniowie pod opieką wychowawców przejdą do sali lekcyjnej w budynku Radomin 14.

. Uczniowie klas 2-8 rozpoczynają rok szkolny w przydzielonych salach lekcyjnych w budynkach szkół Radomin 21, Radomin 14 i Dulsk 28a.

 • Uczniowie klas II i III o wyznaczonej godzinie oczekują przed głównym wejściem do szkoły (Radomin 14, Dulsk 28 a) na wychowawcę i wraz z wychowawcą udają się do sal. Rodzice wchodzą ze swoimi dziećmi (1 rodzic-1 dziecko) po ustaleniu z wychowawcą. Każdy rodzic i dziecko przed wejściem do budynku dezynfekuje ręce oraz zakłada posiadaną maseczkę na usta i nos. Po zakończeniu zajęć opuszczają budynek tym samym wejściem.

 • Uczniowie klas IV-VIII o wyznaczonej godzinie oczekują przed głównym wejściem do szkoły (Radomin 21 – od strony boiska, Dulsk 28a) na wychowawcę i wraz z wychowawcą udają się do sal. Rodzice wchodzą ze swoimi dziećmi po ustaleniu z wychowawcą. Każdy rodzic i dziecko przed wejściem do budynku dezynfekuje ręce oraz zakłada posiadaną maseczkę na usta i nos.

Zasady bezpieczeństwa

 1. Uczniowie zbierają się i oczekują w wyznaczonych miejscach przed budynkami szkół na dziedzińcu. Apelujemy do opiekunów o zachowanie dystansu społecznego 1,5m.

 2. Przed wejściem do budynku wszystkie osoby (uczniowie, pracownicy szkoły, rodzice/opiekunowie i inni) zakrywają usta i nos maseczką, chustą, przyłbicą.

 3. Uczniowie wchodzą do budynku szkoły w maseczkach (innym zabezpieczeniu) po zbiórce klasy pod opieką wychowawcy lub innego nauczyciela i kierują się bezpośrednio do przydzielonych sal lekcyjnych.

 4. Po wejściu do budynku osoby dezynfekują ręce udostępnionym płynem i wykonują polecenia pracowników szkoły.

 5. Rodzice/Opiekunowie uczniów, którzy nie widzą konieczności wejścia z dzieckiem do szkoły, pozostają na zewnątrz budynku. Bardzo rosimy, aby poruszanie się i przebywanie w strefie wspólnej – korytarze szkolne zostały ograniczone do niezbędnego minimum.

 6. Po zakończeniu spotkania z wychowawcą uczniowie kierują się pod opieką wychowawcy do wyjścia na zewnątrz budynku.

 

Organizacja spotkania uczniów z wychowawcą

UWAGA! Uczniów obowiązuje zachowanie dystansu 1,5 m od pracowników szkoły. Uczniowie po wejściu do sali zajmują wyznaczone miejsca. Po zajęciu miejsc uczniowie mogą zdjąć maseczkę osłaniającą. W kontakcie z nauczycielem bliższym niż 1,5 m oraz w trakcie poruszania się po części wspólnej szkoły (korytarze, toaleta) obowiązuje osłonięcie ust i nosa. 

 1. Powitanie uczniów
 2. Przekazanie informacji o:

– zasadach bezpieczeństwa i organizacji zajęć lekcyjnych,

– zasadach organizacji przerw pomiędzy zajęciami,

– organizacji przerw obiadowych,

– organizacji przywozów i odwozów.

 1. Inne sprawy bieżące i organizacyjne.
 2. Zakończenie spotkania z wychowawcami.

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie!

Rozpoczynamy rok szkolny, który przez pandemię koronawirusa będzie rokiem szczególnym. Wraz z pierwszym dzwonkiem wszystkich nas będą obowiązywały nowe zasady bezpieczeństwa, zgodne z zaleceniami MEN, GIS, MZ. Musimy wszyscy zachować ostrożność i dostosować się do tej wyjątkowej sytuacji. Najważniejsze jest zdrowie dzieci, powierzonych naszej opiece.

Życzymy wszystkim Państwu i Wam Kochani Uczniowie spokojnego, bezpiecznego i owocnego roku szkolnego 2020/2021.

Dyrekcja Zespołu Szkół w Radominie


Projekt i realizacja: WiWi.pl