Starosta Golubsko-Dobrzyński: Nieodpłatna pomoc prawna czynna od 6 lipca


Ogłoszenie Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego o sposobie przyjmowania w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Golubiu-Dobrzyniu i Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz Poradnictwa Obywatelskiego w Kowalewie Pomorskim

Biorąc pod uwagę zmieniającą się sytuację epidemiologiczną, w tym stopniowe zmniejszenie obostrzeń związanych z zagrożeniem epidemiologicznym oraz sytuację lokalną, Starosta Golubsko-Dobrzyński podjął decyzję o powrocie do stacjonarnego pełnienia dyżuru od 6 lipca 2020 r. W przypadku, gdy porada nie wymaga fizycznej obecności w siedzibie zaleca się skorzystanie z porady prawnej odbywającej się za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

W celu umówienia wizyty stacjonarnej lub porady zdalnej należy skontaktować się ze Starostwem Powiatowym w Golubiu-Dobrzyniu pod numerem telefonu: 784 637 815

Zgodnie z opracowanymi zaleceniami Ministra Sprawiedliwości i Głównego Inspektora Sanitarnego dla funkcjonowania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w związku z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej wirusem, w Punktach obowiązują następujące zasady:

 1. w Punktach może przebywać wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Nie mogą przebywać osoby, które są chore, przebywają
  z osobą odbywającą kwarantannę lub izolację w warunkach domowych albo sami
  są objęci kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych;

 2. w Punkcie nie powinny przebywać osoby postronne, inne niż te, które stawiły się
  w celu uzyskania pomocy;

 3. do punktu nie powinno się przynosić zbędnych rzeczy;

 4. każda osoba w miarę możliwości korzysta z własnych przyborów (długopis, notatnik);

 5. czekając na wejście do punktu, w którym świadczona jest pomoc powinno zachować się odstęp minimum 2 metrów oraz mieć zasłonięte usta i nos;

 6. do punktu może wejść wyłącznie osoba z osłoną na usta i nos (maseczka jednorazowa lub wielokrotnego użytku, przyłbica w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką);

 7. przed uzyskaniem pomocy należy zdezynfekować ręce lub założyć rękawiczki;

Jednocześnie informujemy, iż w celu zapewnienia bezpieczeństwa ograniczono dzienną ilość osób korzystających z pomocy. Godziny otwarcia Punktów pozostają bez zmian, tj.:

Punkt przy ul. Plac 1000-lecia 25 w Golubiu-Dobrzyniu czynny jest od poniedziałku
do piątku w godz.
od 1130 do 1530.

Punkt przy ul. Plac Wolności 13 w Kowalewie Pomorskim czynny jest w następujących godzinach:

Poniedziałek 1100-1500

Wtorek 830-1230

Środa 1500-1900

Czwartek 1400-1800

Piątek 830-1230

/-/ Starosta Golubsko-Dobrzyński  


Projekt i realizacja: WiWi.pl