Poszukiwani rachmistrzowie


Od 15 czerwca do 8 lipca 2020 r. w urzędach gmin trwa nabór na rachmistrzów do Powszechnego Spisu Rolnego, który będzie przeprowadzany od 1 września do 30 listopada.

Kandydaci na rachmistrzów spisowych do spisu rolnego powinni spełniać następujące warunki:
– są osobami pełnoletnimi;
– mieszkają na terenie danej gminy;
– posiadają co najmniej średnie wykształcenie;
– posługują się językiem polskim w mowie i w piśmie;
– nie byli skazani za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 


Projekt i realizacja: WiWi.pl