Pomoc Żywnościowa


W związku z zaistniałą sytuacją spowodowaną wirusem SARS-COV-2 wywołującego zachorowanie na COVID-19 w dniach od 20.04.2020 r. do dnia 24.04.2020 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radominie przy współpracy z Sołtysami z terenu Gminy Radomin będą przekazywać paczki żywnościowe z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym przy współpracy z Toruńskim Centrum Caritas.

Pomoc Żywnościowa przyczyniać się będzie do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego.

Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji, stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych które będą przekazane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie. osobom potrzebującym znajdującym się w najtrudniejszej sytuacji.

Do każdej paczki zostały dołączone maseczki pozyskane od lokalnych przedsiębiorców: Przedsiębiorstwo Zakład Produkcyjno – Usługowo – Handlowy „Kroll” Karol Kwiecień, Biuro Rachunkowe Marzena Pietrzak, Firma Usługowo Handlowa Ewelina Łydzińska, Leśnictwo Płonne Pan Łukasz Skwark, Usługi Leśnicze Przemysław Rutkowski, Usługi Leśnicze Adam Rutkowski, Zakład Ogólnobudowlany i Usługi Leśnicze Andrzrej Rutkowski.

Sołtysi z Gminy Radomin przekażą 431 paczek dla 170 najbardziej potrzebującym rodzin z terenu gminy.

Wójt Gminy Radomin Piotr Wolski serdecznie dziękuje Sołtysom oraz Sponsorom za ich zaangażowanie oraz pomoc w tak ciężkiej sytuacji epidemiologicznej.

Projekt i realizacja: WiWi.pl