Stan epidemiologiczny na dzień 17 kwietnia 2020 r.


Szanowni Państwo!


Dobre wiadomości są takie, iż na terenie gminy Radomin maleje liczba osób przebywających na kwarantannie domowej. Sytuacja związana z koronawirusem COVID-19 na dzień 17 kwietnia br. na terenie Gminy Radomin przedstawia się następująco:

–  0 osób zarażonych wirusem,

–  0 osób przebywa w kwarantannie zbiorowej,

–  0 osób objętych nadzorem epidemiologicznym,

2 osoby objęte są kwarantanną domową i odbywają ją w miejscowości Dulsk–Frankowo.

Mimo tych pozytywnych dla nas danych, by sytuacja nie uległa pogorszeniu, konieczne jest zachowanie dotychczasowej dyscypliny. Najważniejsze dla nas i dla naszych bliskich jest przestrzeganie zasady #zostańwdomu. To pomoże nam zachować zdrowie i życie, a przecież nie ma nic ważniejszego.

Dostrzegam, jak odpowiedzialnie i mądrze zachowują się mieszkańcy Naszej gminy. Każdy z nas jest odpowiedzialny nie tylko za zdrowie swoje i swoich najbliższych, ale także za zdrowie innych. 


Projekt i realizacja: WiWi.pl