Gmina Radomin zakupiła laptopy do edukacji zdalnej


W związku z trwającą epidemią koronawirusa COVID-19 która wymusiła zmianę sposobu nauczania, uczniowie zamiast w szkolnych ławkach pogłębiają swoją wiedzę przy własnych biurkach w domach. Niestety nie wszyscy uczniowie posiadają sprzęt do nauki zdalnej, w związku z tym Gmina Radomin podjęła decyzję o złożeniu wniosku w ramach programu „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Gmina Radomin w dniu 01 kwietnia 2020 r. zakupiła 38 laptopów marki Lenovo, na łączną kwotę 59 225,00 zł.

Po przygotowaniu laptopów przez informatyka gminnego m.in. zainstalowanie podstawowych programów do obsługi dokumentów oraz niezbędnych do działania programu zdalna szkoła w dniu 23 kwietnia 2020 r. sprzęt zostanie przekazany do szkół na terenie Gminy Radomin, następnie zostanie wypożyczony uczniom celem ułatwienia prowadzenia zajęć lekcyjnych w modelu zdalnym.

Pomimo braku sprzętu w domach, już wcześniej szkoły przekazywały sprzęt komputerowy rodzicom, którzy mają kilkoro dzieci uczęszczających do szkoły.

Jesteśmy bardzo zadowoleni, że mogliśmy skorzystać z tego programu i doposażyć szkoły w niezbędny i nowoczesny sprzęt komputerowy, który umożliwi uczniom zajęcia zdalne.

Projekt i realizacja: WiWi.pl