Informacja – stan na dzień 8 kwietnia 2020


Szanowni Państwo!

 

Sytuacja związana z koronawirusem COVID-19 na dzień 8 kwietnia br. na terenie Gminy Radomin przedstawia się następująco:

–  0 osób zarażonych wirusem,

–  0 osób przebywa w kwarantannie zbiorowej,

–  0 osób objętych nadzorem epidemiologicznym,

11 osób objętych jest kwarantanną domową (tj: 1 osoba w Dulsku, 2 osoby w Dulsk – Frankowo, 4 osoby w Radominie, 1 osoba w Rętwinach oraz 3 osoby w Płonnem).

Drodzy Mieszkańcy, stoimy przed bardzo poważnym problemem i zagrożeniem, które może nas wszystkich dotknąć. W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 apeluję ponownie do wszystkich o rozsądne, racjonalne i odpowiedzialne działania wobec wydanych przez organy państwowe zaleceń i obostrzeń.

Nie zapominajmy o podstawowych zasadach higieny. Chodzi tu głównie o: dokładne i częste mycie rąk, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, zachowania podstawowych zasad podczas kichania i kaszlu w miejscach publicznych. Takie czynności , wykonywane regularnie i ze starannością, mogą zminimalizować rozprzestrzenianie się wirusa.


Projekt i realizacja: WiWi.pl