Masz przydomowy kompostownik? Możesz płacić mniej za śmieci


 Właściciele nieruchomości zamieszkujący w zabudowie jednorodzinnej, którzy kompostują bioodpady w kompostowniku przydomowym, mogą otrzymać częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 Kwota tego zwolnienia wynosi 1,00 zł miesięcznie od mieszkańca, a zwolnienie obowiązuje od 1 lutego 2020 r.

Posiadanie przydomowego kompostownika zgłasza się poprzez wypełnienie nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zawierającą oświadczenie  o posiadaniu przydomowego kompostownika i kompostowaniu w nim bioodpadów.

W razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości, który złożył informację, o posiadaniu  kompostownika przydomowego, nie posiada kompostownika przydomowego lub nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku  przydomowym, Wójt stwierdza w drodze decyzji, utratę prawa do zwolnienia w związku z posiadaniem przydomowego kompostownika. Utrata prawa do tego zwolnienia następuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z przesłanek.


Projekt i realizacja: WiWi.pl