Rolnicy! Rusza nabór wniosków o zwrot podatku akcyzowego


Wójt Gminy Radomin informuje, że od dnia 3 lutego do 2 marca 2020 r. można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego za paliwo rolnicze.

Dokumenty można składać w pokoju nr 5 u pani Grażyny Mierzejewskiej. Wymagana dokumentacja:

  • wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (wzór wniosku w załączniku!).
  • faktury VAT albo ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2019 r. do 31stycznia 2020 r.,
  • w przypadku hodowców bydła dokument wydany przez kierownika biura powiatowego agencji restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa zawierający informację o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych (DJP) bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta w  ostatnim dniu każdego miesiąca 2019 r.

Limit zwrotu podatku w 2020 r. wynosi: (100,00 zł * ilość ha użytków rolnych) + (30* średnia roczna liczba DJP w 2019 r.)

Limit ilości oleju napędowego na 1 ha użytków rolnych w 2020 roku – 100 l.
Stawka zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego w 2020 roku – 1,00 zł. 

 

Do obejrzenia i pobrania:

Wzór wniosku – akcyza

Zestawienie załączników do wniosku o zwrot podatku akcyzowego

Procedura


Projekt i realizacja: WiWi.pl