Nowe zasady segregacji odpadów


Od niedawna zobowiązują nowe zasady segregacji odpadów. Należy teraz zbierać śmieci do większej ilości pojemników.  Prosimy o zapoznanie się z dołączonymi informacjami. 

W związku z wejściem w życie dnia 6 września 2019 roku nowelizacji Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciel nieruchomości jest zobowiązany do selektywnego zbierania odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami i sposobem określonym w regulaminie. Właściciel nieruchomości, na której są wytwarzane odpady komunalne, nie może już deklarować możliwości zbierania odpadów w sposób zmieszany.

Poniżej przedstawiamy zasady segregacji odpadów komunalnych.

Zasady segregacji


Projekt i realizacja: WiWi.pl