„Oscary” dla strażaków i nie tylko. Ruszył konkurs FLORIANY 2020


Uprzejmie informujemy, że ruszyła kolejna edycja Ogólnopolskiego Konkursu FLORIANY dla Ochotniczych Straży Pożarnych.  

FLORIANY – Ogólnopolski Konkurs na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem OSP i Samorządów adresowany jest głównie do ochotniczych straży pożarnych, które wspólnie z samorządami, lokalnymi środowiskami, organizacjami, firmami i instytucjami realizują przedsięwzięcia oraz projekty służące mieszkańcom małych i większych miejscowości. Przewidywane są również nagrody dla pracodawców, którzy angażują się społecznie i wspierają inicjatywy realizowane przez strażaków.

Do Konkursu można zgłaszać projekty zrealizowane przez Ochotnicze Straże Pożarne samodzielnie lub wspólnie z innymi podmiotami takimi jak: jednostki samorządu terytorialnego poziomu gmin (w tym z sołectwami), powiaty oraz województwa, placówki i instytucje (szkoły, ośrodki kultury, biblioteki, inne) organizacje pozarządowe, a także pracodawcy.

Konkurs obejmuje projekty i przedsięwzięcia z następujących kategorii: 

I. Infrastruktura
II. Bezpieczeństwo
III. Ochrona środowiska i ekologia
IV. Estetyka przestrzeni publicznej,
V. Edukacja
VI. Sport, rekreacja i turystyka
VII. Kultura i tradycja
VII. Aktywizowanie seniorów, współpraca pokoleń i integracja społeczna
IX. Innowacje oraz integracja cyfrowa
X. Współpraca zagraniczna
XI. Najbardziej zaangażowany społecznie pracodawca.
XII. Specjalna – Program Edukacyjny WOŚP „Ratujemy i Uczymy Ratować”

 

Ostatnia, specjalna kategoria to program dla najbardziej aktywnych jednostek OSP. Ideą „Ratujemy i Uczymy Ratować” jest objęcie nauką resuscytacji wszystkich dzieci uczęszczających do klas I-III w całej Polsce. Program uczy zasad pierwszej pomocy i ma na celu wprowadzenie zajęć z podstawowych czynności ratujących życie już w najmłodszych klasach szkoły podstawowej. Najlepsze jednostki OSP zostaną wyróżnione przez Fundację WOŚP podczas Gali rozdania „FLORIANÓW”.

Zgłoszenia można nadsyłać do 15 marca 2020 r. 

 

 

Regulamin oraz formularz zgłoszeniowy można znaleźć w zakładce KONKURS na stronie:

http://www.floriany.pl/ .

Pytania można zadawać poprzez kontakt telefoniczny lub elektroniczny:

Tel. +48 22 509 50 76

info@floriany.pl

facebook.com/KonkursFloriany/

 


Projekt i realizacja: WiWi.pl