Podpisanie umowy o dofinansowanie na fotowoltaikę


10 grudnia 2019 r. Wójt gminy Radomin przy kontrasygnacie Skarbnik Gminy Radomin podpisał umowę o dofinansowanie montażu instalacji fotowoltaicznych. To kontynuacja działań z lat poprzednich. 

Gmina Radomin kontynuuje wdrażanie zastosowania paneli fotowoltaicznych. 10 grudnia w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu Wójt Gminy Piotr Wolski przy kontrasygnacie Skarbnik Wioletty Agatowskiej podpisał kolejną umowę o dofinansowanie. To oznacza, że na 20 budynkach pojawią się nowe instalacje fotowoltaiczne. Już w grudniu powstało 10 instalacji, natomiast pozostałe 10 będzie założonych w 2020 r. Dofinansowanie wynosi 50% wydatków kwalifikowalnych. 

Wcześniej, w latach 2017 i 2018 zostało przeprowadzone zadanie „Montaż paneli fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych na terenie gminy Radomin”. W ramach tego zadania zamontowano 29 instalacji fotowoltaicznych (28 dla osób prywatnych i 1 na budynku użyteczności publicznej) oraz 1 instalacja kolektorów słonecznych. Umowa o dofinansowanie z urzędu marszałkowskiego była podpisana w czerwcu 2018 r., natomiast oficjalny odbiór nastąpił 25 lipca 2018 r. Głównym celem projektu było zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza na terenie gminy oraz racjonalne wykorzystanie energii. Bezpośrednio to ma wpłynąć na poprawę warunków życia mieszkańców, poprawę wizerunku gminy i wzrost atrakcyjności inwestycyjnej, co w dłuższym czasie przełoży się na jej rozwój. Założeniem był też korzystny wpływ na warunki ekologiczne, ekonomiczne oraz na świadomość społeczną.

Panele fotowoltaiczne pozwalają na pozyskanie energii elektrycznej z energii słonecznej przy użyciu polikrystalicznej technologii krzemowej. Instalacja kolektorów słonecznych na budynku użyteczności publicznej stała się urządzeniem do poboru promieniowania słonecznego i wykorzystania jego energii do podgrzewania nośnika ciepła. Uzyskana w ten sposób energia jest stosowana do podgrzewania wody.

Dofinansowanie do poprzedniej edycji montażu fotowoltaiki wyniosło prawie 380 tys. zł. Gmina Radomin składała wtedy wniosek w ramach konkursu dotyczącego efektywności energetycznej i gospodarki niskoemisyjnej w regionie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.


 

 

Projekt i realizacja: WiWi.pl