Część rolników musi wpisać się do rejestru o odpadach BDO. Kogo dotyczy obowiązek?


Część rolników czeka kolejny biurokratyczny obowiązek. Tym razem dotyczy on konieczności uzyskania wpisu do rejestru BDO (Baza danych o produktach i opakowaniach). Gospodarz będzie musiał także prowadzić ewidencję odpadów. Jednak nie każdy rolnik będzie miał takie obowiązki.


13 sierpnia 2019 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o odpadach, która dotyczy m.in. funkcjonowania BDO. Nieco wcześniej Ministerstwo Środowiska odpowiedziało na pytanie Krajowej Rady Izby Rolniczej dotyczące tego, czy rolnicy również powinni zarejestrować się w BDO. KRIR w swoim pytaniu podkreśla, że ustawa mówi o obowiązku rejestracji przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą.  
Ministerstwo Środowiska zaznacza, że zgodnie z  art. 50 ust. 1 ustawy o odpadach, każdy wytwórca odpadów obowiązany jest do prowadzenia ewidencji odpadów i podlega pod obowiązek uzyskania na wniosek wpisu do rejestru BDO. W odpowiedzi resortu środowiska można przeczytać: Należy stwierdzić, że w wyniku prowadzenia działalności rolniczej mogą powstawać odpady, niebędące odpadami komunalnymi, które powinny być przedmiotem ewidencji odpadów. 


Gdzie należy złożyć wniosek o wpis do rejestru BDO?
Taki wniosek o wpis do rejestru BDO należy złożyć do urzędu marszałkowskiego do końca 2019 roku w wersji papierowej. Co istotne, za brak wniosku o wpis do rejestru czy złożenie wniosku niezgodnego ze stanem faktycznym grozi kara aresztu albo grzywny. Szczegółowe informacje na stronie:
https://bip.kujawsko-pomorskie.pl/rejestr-podmiotow-wprowadzajacych-produkty-produkty-w-opakowaniach-i-gospodarujacych-odpadami/

Ministerstwo przy tym podaje, że przedsiębiorca zobowiązany jest do złożenia wniosku o wpis przed rozpoczęciem działalności, a w przypadku prowadzenia działalności bez wpisu do rejestru BDO należy złożyć wniosek rejestracyjny jak najszybciej.


Po zmianie prawa obowiązek wpisu do rejestru BDO dotyczy największych gospodarstw
Po nowelizacji ustawy, która weszła w życie 13 sierpnia 2019 r. doprecyzowano, że wytwórca odpadów będący rolnikiem gospodarującym na powierzchni poniżej 75 ha jest zwolniony z obowiązku uzyskania wpisu do rejestru oraz prowadzenia ewidencji odpadów i sprawozdawczości w tym zakresie. 
Gospodarstwa powyżej 75 ha muszą uzyskać wpis do rejestru BDO oraz prowadzić ewidencję odpadów, w tym folii rolniczych.


Jakie odpady z gospodarstw rolnych powinny być ewidencjonowane?

Rolnicy wytwarzający odpady inne niż komunalne, w tym opakowań i produktów z tworzyw sztucznych jak: folie do sianokiszonek, siatki i sznurki do balotów czy worki typu big bag, już teraz mają dość duży problem z przekazywaniem ich do odpowiednich punktów. Niestety coraz częściej firmy zajmujące się utylizacją odpadów rolniczych pobierają opłaty za odbiór takich odpadów.

Potrzebne formularze do wypełnienia można pobrać poniżej:  

Oświadczenie do wniosku o wpis do rejestru

Wniosek o wpis do rejestru BDO


Projekt i realizacja: WiWi.pl