Ogólnopolski sukces literacki Nikodema


Ogólnopolski sukces literacki Nikodema

Nikodem Stasiak uczeń Szkoły Podstawowej im. Dziewanowskich w Płonnem zajął I miejsce w Ogólnopolskim konkursie literacko-plastycznym pt.”Piórem i pędzlem” organizowanym przez Szkołę Podstawową im. Stefana Żeromskiego w Nałęczowie. Nikodem napisał wiersz pt.”Mały patriota”, który wzbudził zachwyt jury a tym samym uzyskał zaszczytne pierwsze miejsce.

Celem konkursu było inspirowanie twórczości poetyckiej i plastycznej , rozbudzanie kreatywności dzieci poprzez twórczą interpretację tematu,promowanie dzieci uzdolnionych literacko i plastycznie,doskonalenie umiejętności posługiwania się elementarnymi środkami plastyki dla wyrażania własnych przeżyć, przedstawienia określonych treści a także propagowanie wśród dzieci różnych technik poetyckich. Opiekunem Nikodema jest nauczyciel Dawid Stachowski.

Projekt i realizacja: WiWi.pl