Informacja-przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanych w miejscowości Szczutowo.


 

Informacja-przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanych w miejscowości Szczutowo.

Uprzejmie informuję, że w dniu 25.03.2019 r. w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Radominie, Radomin 1, 87-404 Radomin, odbędą się przetargi nieograniczone ustne na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanych w miejscowości Szczutowo. Więcej informacji dotyczących przetargów na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Radomin:

https://bip.radomin.pl/plik,6521,ogloszenie-o-przetargu-nieograniczonym-ustnym-na-sprzedaz-prawa-uzytkowania-wieczystego-nieruchomosci-niezabudowanych-szczutowo-pdf.pdf

Wójt Gminy Radomin

/-/ inż. Piotr Wolski


Projekt i realizacja: WiWi.pl