Naczelnik Urzędu Skarbowego w Golubiu-Dobrzyniu informuje o nowych terminach i sposobie przesyłania informacji o dochodach


Naczelnik Urzędu Skarbowego w Golubiu-Dobrzyniu informuje o nowych terminach i sposobie przesyłania informacji o dochodach

Od 2019 r. zmienia się sposób przesyłania informacji o uzyskanych w poprzednim roku dochodach.

  • PIT-8C, PIT-11, PIT-11A, PIT-40A oraz PIT-R za 2018 r. przekazywane są do urzędu skarbowego wyłącznie elektronicznie do 31 stycznia 2019 r.
  • Termin na przesłanie informacji podatnikowi nie zmienia się i jest to nadal koniec lutego.

Projekt i realizacja: WiWi.pl