Harmonogram wywozu odpadów komunalnych na 2019 r.


  1. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radomin na lata 2019 – 2029.

Projekt i realizacja: WiWi.pl