Odbiór zakończonej kolejnej inwestycji na terenie gminy Radomin pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 110345C w obrębie ewidencyjnym Wilczewko”


W dniu 30 listopada br. nastąpił odbiór zakończonej kolejnej inwestycji na terenie gminy Radomin pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 110345C w obrębie ewidencyjnym Wilczewko”. Jest to odcinek drogi w miejscowości Kamionka. Przebudowa tej drogi jest finansowana z budżetu Samorządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz Gminy Radomin. Koszt inwestycji wyniósł 135 684,99 zł, a kwota dofinansowania 59 496,00 zł. Droga została wykonana na podbudowie tłuczniowej z powierzchniowym utrwaleniem emulsją asfaltową i grysami. Przebudowany odcinek drogi ma długość 355 mb, szerokość 4 m, utwardzono również pobocza po obu stronach na szerokości 75 cm. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „MAR-DAR” Makówiec 53, 87-602 Chrostkowo.


Projekt i realizacja: WiWi.pl