Podpisanie umowy na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 110335C w obrębie ewidencyjnym Kamionka”


 

W dniu 16 listopada 2019 r. Wójt Gminy Radomin podpisał umowę na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 110335C w obrębie ewidencyjnym Kamionka” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dofinansowanie Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu wynosić będzie 56 092,00 zł. Droga zostanie wykonana na podbudowie tłuczniowej z powierzchniowym utrwaleniem emulsją asfaltową i grysami. Przebudowany odcinek drogi ma długość 250 mb, szerokość 4 m, utwardzono również pobocza po obu stronach na szerokości 75 cm.


Projekt i realizacja: WiWi.pl