Przebudowa drogi gminnej nr 110320 C w miejscowości Płonne etap I


Przebudowa drogi gminnej nr 110320 C w miejscowości Płonne etap I

W dniu 21.08.2018 r. w Płonnem oddano do użytku drogę gminną nr 110320C relacji Płonne – Bocheniec na długości 460 m. Wykonawcą inwestycji było Przedsiębiorstwo – Handlowo Usługowe Mar-Dar, Makówiec 53. Przebudowa polegała na wykonaniu podbudowy oraz powierzchniowym utrwaleniu emulsją i grysami drogi o szerokości 4 m, a także utwardzeniu poboczy o szerokości 0,75 m po obu stronach drogi. Całkowita wartość inwestycji wynosi: 197 791,38 zł brutto.

Jest to I etap przebudowy drogi łączącej dwie duże miejscowości na terenie całej Gminy. Przebudowana droga bardzo ułatwi i skróci komunikację mieszkańcom np. do szkoły czy kościoła lub zwykłej podróży. Decyzja o przebudowie tej drogi została podjęta po konsultacjach z mieszkańcami podczas zebrań Sołeckich.

Projekt i realizacja: WiWi.pl