Oddano do użytku drogę gminną nr 110335C relacji Kamionka – Sokołowo


W dniu 21.08.2018 r. w Kamionce oddano do użytku drogę gminną nr 110335C relacji Kamionka – Sokołowo na długości 749 m etap drugi. Wykonawcą inwestycji było Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Mar – Dar, Makówiec 53, 87-602 Chrostkowo, całkowity koszt zadania wyniósł 299 382,00 zł brutto. Celem wykonania przebudowy była poprawa złego stanu technicznego dotychczasowej drogi poprzez wykonanie nowej podbudowy i powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową i grysami drogi na szerokości 4 m, a także utwardzenie poboczy na szerokości 75 cm. Zostały też wykonane odpływy nadmiaru wody opadowej, przepusty. Na całej długości drogi wykonano zjazdy, utwardzono pobocza i ustawiono znaki. Przebudowany odcinek drogi umożliwi komunikację mieszkańcom Naszej Gminy z miastem i gminą Golub – Dobrzyń.

 

Projekt i realizacja: WiWi.pl