Odbiór instalacji fotowoltaicznych oraz kolektora słonecznego na terenie gminy Radomin


Odbiór instalacji fotowoltaicznych oraz kolektora słonecznego na terenie gminy Radomin

W dniu 25 lipca 2018 r. komisja odbiorowa dokonała odbioru od firmy PANEL-METAL zadania inwestycyjnego pn. „Montaż paneli fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych na terenie gminy Radomin”. Przedmiotem inwestycji był montaż 29 instalacji fotowoltaicznych oraz kolektora słonecznego na terenie gminy Radomin. Projekt obejmował zadania, które przyczyniły się do ochrony powietrza, poziomu energetyczności budynków mieszkalnych oraz budynków użyteczności publicznej. Działania zrealizowane w projekcie korzystnie wpłyną na poprawę efektywności i ochronę powietrza w regionie. Realizacja projektu była niezbędnym czynnikiem wpływającym na poprawę warunków ekologicznych, ekonomicznych oraz na atrakcyjność obszaru i świadomość społeczną. Głównym celem projektu było zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza na terenie gminy oraz racjonalne wykorzystanie energii, co bezpośrednio przełożyć się ma na poprawę warunków życia mieszkańców, spowodować poprawę wizerunku gminy i wzrost atrakcyjności inwestycyjnej, a co w dłuższej perspektywie czasowej przełoży się na jej rozwój. Montaż 29 systemów fotowoltaicznych (28 szt. budynki mieszkalne, 1 szt. budynek użyteczności publicznej) pozwoli na pozyskanie energii elektrycznej z energii słonecznej przy użyciu technologii krzemowej polikrystalicznej. Montaż 1 instalacji kolektorów słonecznych na budynku użyteczności publicznej będzie urządzeniem niezbędnym do absorpcji promieniowania słonecznego i wykorzystania jego energii do podgrzewania nośnika ciepła. Uzyskana w ten sposób energia cieplna gromadzona będzie w zasobnikach, w następstwie czego będzie stosowana do podgrzewania wody.

Koszt całkowity zadania inwestycyjnego wynosił 880.836,62 zł

Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego z Torunia wynosić będzie 379.195,07 zł

Projekt i realizacja: WiWi.pl