OGŁOSZENIE


OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Radomin w związku z ogłoszonym przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego naborem wniosków o przyznanie pomocy dla operacji typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi”, objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

ogłasza PLEBISCYT na operacje:

  1. Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Piórkowo, gmina Radomin.

  1. Budowa bazy edukacyjnej w miejscowości Piórkowo, gmina Radomin.

  1. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Piórkowo, gmina Radomin.

Zgłoszenia na 1 wybraną operację można dokonać na formularzu zgłoszeniowym stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia, w terminie do dnia 17 lipca 2018 r.

Wypełniony formularz należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 lipca 2018 r. (liczy się data wpływu do urzędu) osobiście do Sekretariatu Urzędu Gminy w Radominie – pok. Nr 8, za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Urząd Gminy Radomin, Radomin 1a, 87-404 Radomin, tel. (56) 683 75 22 wew. 17 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: m.jarosz@radomin.pl lub ug@radomin.pl.

 

Załącznki nr 1 plebiscyt


Projekt i realizacja: WiWi.pl