Oferta realizacji zadania publicznego


Działając na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ((Dz. U. Z 2018 r. poz. 450 z póź. zm.) Wójt Gminy Radomin zamieszcza ofertę realizacji zadania publicznego Autonomicznej Ludowej Kolarskiej Sekcji „STAL” złożoną w dniu 14 czerwca 2018 r.

 

 

Wójt Gminy Radomin

(-) Piotr Wolski

 

 

Radomin, dnia 25 czerwca 2018 r.

uproszczona oferta 14.06.2018 r.


Projekt i realizacja: WiWi.pl