Wycieczka z Rygi


W dniu 06.05.2018 r. najlepsi uczniowie z Rygi którzy posiadają Polskie korzenie w ramach nagrody za dobre wyniki przyjechały do Polski a zwiedzanie i pierwsze swoje kroki w naszym kraju rozpoczęli od Radomina..

Dzieci przywitał Wójt Gminy Radomin – Piotr Wolski, Sekretarz Gminy Radomin – Ewa Drawert, p.o. Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Radominie – Sławomir Rożek, Dyrektor Zespołu Szkół w Radominie – Zenobia Orzechowska, Przewodniczący Komisji

Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych – Zbigniew Fodrowski, Kierownik Referatu Oświaty – Agnieszka Sulińska, Przedstawiciel Ziemi Dobrzyńskiej V- ce Prezes Marek Grzymowicz oraz Rada Rodziców. Goście zostały przywitani przez dzieci z Publicznego Przedszkola z Radomina w pięknych strojach ludowych oraz przez harcerzy.

Kuchnia szkolna oraz Rada Rodziców przygotowała dla dzieci przywitalny obiad. Pan Szymon Wiśniewski z Komendy Hufca wypożyczył materace dla przybyłych gości.

Po przespanej nocy udali się do Izby Pamięci im. Marii Dąbrowskiej w Płonnem a następnie do Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni.

Uczniowie z Radomina oraz z Rygi wymienili się informacjami na tema swoich szkół oraz śpiewali piosenki w języku łotewskim oraz polskim.

W dniu 07.05.2018 r. uczniowie wyjechali w dalszą podróż aby zagłębić informację na temat swoich korzeni oraz poznaniu kolejnych regionów Polski.

Projekt i realizacja: WiWi.pl