Wizyta Wójta w Pałacu Prezydenckim


Prezydent RP – Andrzej Duda zaprosił Wójta Gminy Radomin – Piotra Wolskiego do Pałacu Prezydenckiego w Warszawie z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego. W przemówieniu Prezydent podkreślił, że służba społeczeństwu to istota samorządu trzeba mieć powołanie do tej służby, jak i również odwagę. Zwrócił również uwagę , że prawdziwym podmiotem służby ludzi, którzy są samorządowcami są ich współobywatele, współmieszkańcy.

Podczas rozmowy z Prezydentem RP Wójt Piotr Wolski przedstawił stan bezpieczeństwa na terenie Gminy Radomin oraz podkreślił dobrą współpracę z Państwową Strażą Pożarną, Policją, wszystkimi Instytucjami oraz Jednostkami Samorządu Terytorialnego. Prezydent pogratulował Wójtowi skutecznego pozyskiwania środków Unijnych i ich dobrego wykorzystania na rozwój Gminy. Następnie Prezydent Andrzej Duda poprosił Wójta o wpis do księgi pamiątkowej z okazji stulecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. Wójt Piotr Wolski w trakcie pobytu w Pałacu Prezydenckim zamienił kilka zdań z profesorem Andrzejem Zybertowiczem doradcą Prezydenta RP, Sekretarzami Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Krzysztofem Łapińskim oraz Andrzejem Dera.

Projekt i realizacja: WiWi.pl