Informacja dla mieszkańców


Drodzy Właściciele pasiek,

z uwagi na rozpoczęcie się sezonu intensyfikacji prac polowych, w tym również stosowania zabiegów chemicznej ochrony roślin , informujemy o możliwości zgłaszania w tut. Urzędzie Gminy przypadków wytrucia pszczół poprzez niewłaściwie przeprowadzone zabiegi chemizacyjne.

Zgłaszane szkody będą weryfikowane przez naszych Pracowników, a w przypadkach gdzie będzie to konieczne powoływane będą komisje oceniające skalę szkód.

                                                                                                                              Wójt Gminy Radomin

                                                  (-) inż. Piotr Wolski


Projekt i realizacja: WiWi.pl