Oferta realizacji zadania publicznego


 

Działając na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ((Dz. U. Z 2016 r. poz. 1817 z póź. zm.) Wójt Gminy Radomin zamieszcza ofertę realizacji zadania publicznego Autonomicznej Ludowej Kolarskiej Sekcji „STAL” złożoną w dniu 24 października 2017 r.

Wójt Gminy Radomin

(-) Piotr Wolski

Radomin, dnia 25 października 2017 r.

Projekt i realizacja: WiWi.pl