Szkolenie dla Rolników


SZKOLENIE

Co to są OSN-y? Nasze województwo od 2018 roku zostanie w całości objęte OSN-ami a co za tym idzie szeregiem zobowiązań. Jakich? m.in.: do tej pory obowiązywał 4 miesięczny okres przetrzymywania nawozów naturalnych a teraz będzie obowiązywał 6-cio miesięczny. Zatem należałby dobudować płytę obornikową i zbiornik na gnojówkę/gnojowicę, bądź zmniejszyć hodowlę zwierząt. Zmniejszenie obsady zwierząt doprowadzi do spadku produkcji krajowej wieprzowiny i uzależni Polskę w jeszcze większym stopniu od importu. To samo tyczy się innych sektorów. Jakie jeszcze zostaną postawione przed rolnikami zobowiązania???-tego będzie można dowiedzieć się na szkoleniu.

Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza z/s w Przysieku

wychodzi naprzeciw rolnikom i organizuje szkolenia by zwiększyć wiedzę w zakresie OSN-ów

  1. Miejsce szkolenia: Gminny Ośrodek Kultury w Radominie

Data: 19.10.2017(czwartek) godz. 10.00

WSZYSTKICH CHĘTNYCH ZAPRASZAMY


Projekt i realizacja: WiWi.pl