Projekt w którym można zdobyć Bezzwrotną Dotację na załażenie działalności gospodarczej


Szanowni Państwo,

Euro Innowacje sp. z o.o. od dnia 1 sierpnia 2017 r. wraz z Bydgoskim Domem Technika NOT oraz Powiatem Wąbrzeskim realizują wspólnie projekt partnerski, w którym można zdobyć BEZZWROTNĄ DOTACJĘ w wysokości do 46.200 zł na założenie działalności gospodarczej. Projekt realizowany jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie.

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKTACH:

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych lub biernych zawodowo (tj. niepracujących), które ukończyły 30 rok życia, zamieszkują w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie Powiatu Wąbrzeskiego, Grudziądzkiego, m. Grudziądz, Chełmińskiego, Toruńskiego, Golubsko – Dobrzyńskiego lub Rypińskiego ORAZ należą do jednej z poniższych grup:

  • kobiet,

  • osób o niskich kwalifikacjach (posiadających max. wykształcenie średnie).

CEL PROJEKTU:

Celem projektu jest objęcie kompleksowym wsparciem 40 osób bezrobotnych i biernych zawodowo
z Powiatów: Wąbrzeskiego, Grudziądzkiego, m. Grudziądz, Chełmińskiego, Toruńskiego, Golubsko – Dobrzyńskiego i Rypińskiego, powyżej 30 roku życia.

Kompleksowe wsparcie, o którym mowa powyżej to:

  1. szkolenia i doradztwo z zakresu podstaw prowadzenia działalności gospodarczej,

  2. BEZZWROTNA DOTACJA do 24.600,00 zł. na zakup narzędzi niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej,

  3. 1.800,00 zł. miesięcznie jako wsparcie pomostowe przez okres 6 lub 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej.

JAK SIĘ ZGŁOSIĆ:

Od 1 sierpnia do 29 września 2017r. prowadzona jest REKRUTACJA uczestników do wyżej wskazanego projektu. Aby zgłosić się do projektu wystarczy:

  • spełnić wyżej wskazane kryteria udziału w projekcie,

  • wypełnić FORMULARZ REKRUTACYJNY (dostępy na stronach: www.euroinnowacje.com oraz stronie Powiatu Wąbrzeskiego) oraz złożyć go w 1 egzemplarzu w Biurze Projektu.

KONTAKT:

Serdecznie zapraszamy do kontaktu z Biurem Projektu w Powiecie Wąbrzeskim:

Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Magdalena Madeja
tel. 0048 56 688 24 50 do 57 (wew. 134)
e-mail:
rekrutacja@wabrzezno.pl

Serdecznie zapraszamy !


Projekt i realizacja: WiWi.pl