Umowa na budowę sieci wodociągowej oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków podpisana


W dniu 6 lipca 2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu Wójt Gminy Radomin– Piotr Wolski podpisał umowę dla operacji pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dulsk oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Radomin”.

Umowa została podpisana w związku z realizacją operacji typu „Gospodarka wodno- ściekowa” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Operacja pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dulsk oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Radomin” zostanie zrealizowana na terenie gminy Radomin i obejmuje wykonanie 23 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków oraz budowę sieci wodociągowej o łącznej długości 1,850. Całkowity koszt zadania wynosi 547 634,86 zł, wnioskowana kwota pomocy z Urzędu Marszałkowskiego to 328 700,00 zł.

Fot. Szymon Zdziebło UM


Projekt i realizacja: WiWi.pl