Powiatowy Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym


W dniu 22 kwietnia 2017 roku o godz. 9:00 w Zespole Szkół Miejskich w Golubiu-Dobrzyniu przy ul. Żeromskiego 11 odbyła się – na szczeblu powiatowym – kolejna edycja Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.

Turniej organizowany jest od kilku lat. Jego celem jest podnoszenie kultury społeczeństwa i działanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej, w szczególności poprzez:
– popularyzowanie przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach;
– kształtowanie partnerskich zachowań wobec innych uczestników ruchu;
– popularyzowanie podstawowych zasad i umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej;
– popularyzowanie roweru jako środka transportu, a także rekreacji i sportu;
– inspirowanie uczniów i nauczycieli do pracy u podstaw na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
W bieżącym roku w Turnieju udział wzięły w kategorii szkół podstawowych 4 szkoły, wystawiając do rywalizacji drużyny 4-osobowe składające się z 2 dziewczynek i 2 chłopców, natomiast w kategorii szkół gimnazjalnych rywalizowały 3 szkoły, w drużynach 3-osobowych. Turniej rozpoczął się od przywitania uczestników i omówienia zasad obowiązujących podczas zawodów. Następnie uczestnicy przystąpili do rywalizacji, podczas której trzeba było przystąpić do testów wiedzy, skrzyżowań, udzielania pomocy przedmedycznej, a także testu jazdy sprawnościowej na specjalnie przygotowanym torze.
Test wiedzy i skrzyżowań najlepiej napisała uczestniczka Julia Szynkiewicz zdobywając odpowiednio 24 na 25 punktów za test wiedzy i 10 na 10 możliwych w teście skrzyżowań.
Najlepsze, I miejsce indywidualnie – w kategorii szkół podstawowych – zajął Aleksander Lipiński ze Szkoły Podstawowej w Wielkiej Łące.
II miejsce zajęła Julia Szynkiewicz ze Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Września 1939 r. w Świętosławiu, zaś miejsce III zajął Kacper Kuźniar również ze szkoły Podstawowej w Wielkiej Łące.

W kategorii szkół gimnazjalnych, najlepsze I miejsce zajął Rafał Cipkowski z Gimnazjum w Zbójnie. Miejsce drugie zajął Karol Błotnicki, a trzecie Marta Wernerowicz – oboje z Gimnazjum im. Czesława Miłosza w Nowej Wsi.

Drużynowo, w kategorii szkół podstawowych kolejno miejsca zajęły:

 • Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące – miejsce I;
 • Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Września 1939 r. w Świętosławiu – II miejsce;
 • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Golubiu-Dobrzyniu – III miejsce.

W kategorii szkół gimnazjalnych miejsca zajęły odpowiednio:

 • miejsce I – Gimnazjum im. Czesława Miłosza w Nowej Wsi;
 • miejsce II – Gimnazjum w Zbójnie;
 • miejsce III – Gimnazjum im. Fryderyka Chopina w Radominie.


Szkoły, które zajęły miejsca I reprezentować będą powiat golubsko-dobrzyński na eliminacjach wojewódzkich.
Wszystkim uczestnikom gratulujemy, natomiast szczególne należą się finalistom turnieju, a zwłaszcza zdobywcom I miejsc.

Nagrody i upominki uczestnikom Turnieju przekazali Starosta powiatu golubsko-dobrzyńskiego – Pan Andrzej Okruciński oraz Vice Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia – Pani Danuta Malecka.
Szczególne podziękowania pragniemy przekazać fundatorom nagród dla uczestników Turnieju, którymi byli:

 • Starosta golubsko-dobrzyński – Andrzej Okruciński;
 • Burmistrz Miasta Kowalewa Pomorskiego – Andrzej Grabowski;
 • Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia – Mariusz Piątkowski;
 • Wójt Gminy Ciechocin – Jerzy Cieszyński;
 • Wójt Gminy Radomin – Piotr Wolski;
 • Wójt Gminy Zbójno – Katarzyna Kukielska;
 • Wójt Gminy Golub-Dobrzyń – Marek Ryłowicz.

Ich nieoceniony wkład w fundowanie nagród i upominków dla uczestników podczas każdej edycji Turnieju, w znaczący sposób przyczynia się do sukcesywnej poprawy bezpieczeństwa na drogach nie tylko poszczególnych miast i gmin, lecz także na drogach całego powiatu golubsko-dobrzyńskiego.

Dziękujemy także Dyrektorowi Zespołu Szkół Miejskich w Golubiu-Dobrzyniu – Panu Markowi Bieleckiemu, za pomoc w przygotowaniu i organizacji Turnieju oraz dokładanie wszelkich starań, do właściwej atmosfery i przebiegu Turnieju.

 


Projekt i realizacja: WiWi.pl