Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej


W piątek 31 marca br. w Gminnym Ośrodku Kultury w Radominie odbył się Turniej Wiedzy Pożarniczej zorganizowany przez Ochotniczą Straż Pożarną w Dulsku przy współpracy z Gminą Radomin. W turnieju udział wzięło czternaścioro uczniów ze szkół naszej gminy, w dwóch grupach wiekowych – szkoła podstawowa oraz gimnazjum.

Po rozwiązaniu testów, przygotowanych przez Zastępcę Dowódcy Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Golubiu-Dobrzyniu st. asp. Zbigniewa Gwarka, jury w skład, którego weszli: Wójt Gminy Radomin Piotr Wolski, Prezes Gminnego Zarządu OSP Janusz Zieliński, Komendant Gminnego Zarządu OSP Leszek Szulc, Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Łubkach Henryk Szynkiewicz, Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Płonnem Szymon Rumiński, przystąpiło do oceny prac i wyłonienia najlepszych zawodników. Miejsca na podium wśród uczniów szkół podstawowych zajęli:

I miejsce – Daria Dąbrowska, Szkoła Podstawowa w Płonnem

II miejsce – Patryk Trędewicz, Szkoła Podstawowa w Płonnem

III miejsce – Jacek Kozłowski, Szkoła Podstawowa w Radominie

Wśród uczniów gimnazjum pierwsze trzy miejsca zajęli:

I miejsce – Julia Stasiak

II miejsce – Jakub Grembocki

III miejsce – Weronika Kołpacka

Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali nagrody z rąk Wójta Gminy Radomin oraz Komendanta i Prezesa Gminnego Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej. Uczniowie, którzy zajęli pierwsze trzy miejsca będą również reprezentować naszą Gminę w Turnieju Wiedzy Pożarniczej na szczeblu powiatowym, który odbędzie się w kwietniu. Życzymy dalszych sukcesów na szczeblu powiatowym jak i wojewódzkim.


Projekt i realizacja: WiWi.pl