• Droga Łubki - Płonne

Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do oddania w najem na czas określony.

  WÓJT GMINY RADOMIN Radomin 1a, 87-404 Radomin podaje do publicznej wiadomości INFORMACJĘ o wywieszeniu wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do oddania w najem na czas określony. 1. Przedmiot najmu: lokal…


Podpisanie umowy na przebudowę drogi

W dniu 21 maja 2019 r. Wójt Gminy Radomin – Piotr Aleksander Wolski podpisał umowę na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 110309C w miejscowości Płonne” z wykonawcą Przedsiębiorstwo…


Promesa na zakup samochodu dla OSP Łubki

W dniu 22 maja 2019 r. Wójt Gminy Radomin Piotr Wolski wraz z Prezesem Ochotniczej Straży Pożarnej w Łubkach Henrykiem Szynkiewicz odebrali promesę dotyczącą dofinansowania zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego…


Uwaga na fałszywe wiadomości


27. Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina dla Dzieci i Młodzieży

W dniach 16-19 maja w Szafarni odbył się w 27. Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina dla Dzieci i Młodzieży, którego organizatorem nieprzerwanie od 27 lat jest Ośrodek Chopinowski. Już…


Ogólnopolski sukces literacki Nikodema

Ogólnopolski sukces literacki Nikodema Nikodem Stasiak uczeń Szkoły Podstawowej im. Dziewanowskich w Płonnem zajął I miejsce w Ogólnopolskim konkursie literacko-plastycznym pt.”Piórem i pędzlem” organizowanym przez Szkołę Podstawową im. Stefana Żeromskiego…


Izby Rolnicze

Radomin, dnia 17.05.2019 r. INFORMACJA dot. zgłaszania się Członków Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej do gotowości podjęcia prac w okręgowej Komisji , w charakterze członka Komisji. Szanowni Państwo, w związku z upływem…


Terminy spotkań informacyjnych


Szkolenie !!!


Kolonie !!!

INFORMACJA Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radominie we współpracy z Towarzystwem ,,Nasze Szwederowo” zaprasza do udziału w koloniach letnich dzieci rolników w wieku 8-16 z terenu Gminy Radomin. Kolonie (…


Wirtualny spacer
Projekt i realizacja: WiWi.pl