O gminie

Gmina Radomin położona jest we wschodniej części woj. kujawsko-pomorskiego. Obejmuje swoim obszarem 8.077 ha, podzielona na 16 sołectw z liczbą 4167 mieszkańców (stan na 31.03.2009), graniczy z gminami Golub-Dobrzyń, Zbójno, Brzuze i Wapielsk.
Od strony północno – zachodniej grunty gminy sąsiadują z rzeką Drwęcą, natomiast od strony południowo – zachodniej z rzeką Ruziec jako dopływem Drwęcy. Nie występują jeziora i większe zbiorniki wodne. Znaczna część gminy położona jest w pradolinie rzeki Drwęcy.
Gmina posiada duże walory turystyczne i przyrodnicze.

Zabytki szczycące się słynnymi postaciami historycznymi jak np. Ośrodek Chopinowski w Szafarni, mieszczący się w dworku, gdzie w młodości w latach 1824 – 25 przebywał sławny kompozytor – Fryderyk Chopin. Obecnie w Ośrodku Chopinowskim odbywa się szereg imprez o charakterze kulturalnym, poświęconych pamięci słynnego kompozytora jak: koncerty, turnieje wiedzy o Chopinie, wystawy, konkursy plastyczne a także raz w roku Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im, F . Chopina dla dzieci i młodzieży.

W miejscowości Płonne znajduje się pomnik Jana Dziewanowskiego – bohatera spod Samosierry w 1808r., który w tej miejscowości urodził się i żył oraz obelisk poświęcony pamięci Marii Dąbrowskiej, która na przełomie lat trzydziestych obecnego stulecia przebywała u krewnych w Płonnem, gdzie prawdopodobnie powstał szkic do powieści „Noce i dnie”.  Na terenie gminy znajdują się skupiska drzew stanowiące pomniki przyrody np. góra modrzewiowa ze skupiskiem wiekowych modrzewi w Płonnem oraz zabytkowa aleja bukowa w Radominie. Na granicznej rzece Drwęcy znajdują się chronione żeremia bobrów tzw. bobrowiska.
Z obiektów zabytkowych budowlanych wymienić należy trzy kościoły we wsiach Radomin, Dulsk i Płonne.

Kościół w Radominie p. w. św. Mikołaja zbudowany z kamienia w I połowie XIII wieku. Charakteryzuje się stylem gotyckim i romańskim z zabytkowymi organami z II połowy XVII wieku oraz trzema ołtarzami w stylu gotyckim. Kościół w Dulsku p. w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny zbudowany z drewna na przełomie XVII i XVIII wieku. Ołtarz główny w stylu rokoko. Kościół w Płonnem p.w. św. Jakuba według tradycji zbudowany w 1402 roku. Usytuowany na stromym wzniesieniu, murowany z cegły o układzie gotyckim z odrębnie usytuowaną dzwonnicą. Wsie Radomin, Dulsk i Płonne stanowią większe skupiska ludności.

Na terenie gminy zlokalizowane są 3 szkoły podstawowe: Szkoła Podstawowa w Radominie, Szkoła Podstawowa im. Dziewanowskich w Płonnem , Zespół Szkół w Dulsku oraz Publiczne Gimnazjum w Radominie.

Projekt i realizacja: WiWi.pl