ZS Radomin

Zespół Szkół w Radominie

Radomin 14

87-404 Radomin

tel. 56 683 75 53

Dyrektor

Zenobia Orzechowska

V-ce dyrektor

Alicja Żebrowska

Projekt i realizacja: WiWi.pl