SZB

Samorządowy Zakład Budżetowy

Radomin 175

87-404 Radomin

tel. 56 683 75 99

Kierownik Samorządowego Zakładu Budżetowego

Mariola Milarska

Referent ds. księgowości 

Karolina Komorowska

Główny księgowy

Rafał Maćko 

Starszy referent (sprzedaż)

Jowita Kowalska

Operator i konserwator maszyn, kierowca

Piotr Foksiński

Inkasent – Odczytywacz wodomierzy

Marcin Piwowarski

Konserwator urządzeń stacji uzdatniania wody, oczyszczalni i  przepompowni

Dariusz Pankiewicz

Projekt i realizacja: WiWi.pl