Aktualności

Radomin logo

LII Sesja Rady Gminy Radomin

WIĘCEJ

Budowa baz edukacyjnych w miejscowości Płonne oraz Dulsk – przetarg nieograniczony

Przedmiotem niniejszego postępowania jest budowa baz edukacyjnych położonych na działce nr 46/1 w obrębie geodezyjnym 0009 Płonne oraz na działce nr 122 w obrębie geodezyjnym 0002 Dulsk. Szczegóły w linku: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-92f50f8f-cd43-11ed-9355-06954b8c6cb9

WIĘCEJ

Podpisanie umów na Modernizacje Dróg Gminnych

W dniu 27 marca 2023 r. Wójt Gminy Radomin Pan Piotr Wolski przy kontrasygnacie skarbnika Gminy – Pani Anny Gutkowskiej podpisali trzy umowy z wykonawcami dotyczące realizowanych inwestycji drogowych w…

WIĘCEJ

Ostrzeżenie meteorologiczne

Ostrzeżenia meteorologiczne: Przymrozki stopień: 1 prawd. 80% Przebieg: Prognozowany jest spadek temperatury powietrza poniżej 0°C. Temperatura minimalna w nocy od -6°C do -4°C, przy gruncie od -9°C do -5°C. Temperatura…

WIĘCEJ

Emerytki, które były członkami OFE mogą zyskać miesięcznie nawet kilkaset złotych

Niektóre kobiety pobierające okresową emeryturę kapitałową po osiągnięciu męskiego wieku emerytalnego, wynoszącego 65 lat będą miały z urzędu przeliczone świadczenie. Inne muszą złożyć wniosek. Na przeliczeniu mogą zyskać miesięcznie nawet…

WIĘCEJ

Dla niektórych to ostatni dzwonek, by skorzystać z aktualnych tablic trwania życia

Osoby, które mimo ukończonego wieku emerytalnego odłożyły decyzję o przejściu na świadczenie, będą mogły skorzystać z obecnie obowiązującej tablicy, o ile zakończą zatrudnienie do 30 marca 2023 r. i złożą…

WIĘCEJ

Komunikat dotyczący szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie

WIĘCEJ

Pierwsze trzynastki ZUS wypłaci w przyszłym tygodniu

W przyszłym tygodniu ruszy wypłata dodatkowych rocznych świadczeń pieniężnych dla emerytów i rencistów. Pierwsze trzynastki otrzymają osoby, których wypłata świadczenia podstawowego wypada na 1 kwietnia. Seniorzy, których termin płatności emerytury…

WIĘCEJ

Profil na PUE ZUS założony z urzędu trzeba jeszcze aktywować

Płatnicy składek, którym ZUS założył z urzędu profil na PUE ZUS powinni dokończyć proces rejestracji, aby móc z niego korzystać. Warto się pospieszyć, bo od 24 marca e-ZLA będą przekazywane…

WIĘCEJ

Apel o rozwagę

W związku z zaistniałym incydentem dotyczącym sugerowania przez agenta ubezpieczeniowego rozszerzenia ubezpieczenia KRUS i powoływania się na rekomendację Urzędu w tym zakresie, uprzejmie wyjaśniam, że Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego realizuje…

WIĘCEJ

Projekt i realizacja: WiWi.pl