IV WOJEWÓDZKI KONKURS LITERACKI „SŁOWEM O SZAFARNI”


Ośrodek Chopinowski w Szafarni po raz czwarty zaprasza uzdolnioną literacko młodzież do udziału w IV Wojewódzkim Konkursie Literackim dla Szkół Podstawowych „Słowem o Szafarni”.

Celem konkursu jest  zachęcenie młodych autorów do prezentowania własnej twórczości literackiej inspirowanej postacią Fryderyka Chopina i jego pobytem w Szafarni. Dzięki lekturze listów i Kuriera Szafarskiego uczestnicy mogą poznać wyjątkowy, mniej znany talent literacki słynnego kompozytora i jednocześnie poszerzyć wiedzę o szczegółach z wakacji Fryderyka Chopina spędzonych w naszym regionie.

Młody muzyk w swojej korespondencji w humorystyczny sposób opisywał wydarzenia rozgrywające się w dworku Dziewanowskich w 1824 i 1825 r. Miał wówczas zaledwie 14 i 15 lat, dlatego konkurs skierowany jest do autorów w podobnym wieku. Mogą w nim wziąć udział uczniowie klas 7  i  8 szkół podstawowych z województwa kujawsko-pomorskiego. 

Co roku wybierany jest inny temat pracy konkursowej. Tym razem uczestnicy mają za zadanie napisanie opowiadania o przygodach młodego Fryderyka Chopina w Szafarni w oparciu o wybrany fragment jego wakacyjnej korespondencji. Uczestnicy w swoich pracach powinni odnieść się do dowolnego wydarzenia wspomnianego przez Chopina w Kurierze Szafarskim lub listach, które może stać się punktem wyjścia, częścią lub zakończeniem dla zawartej w opowiadaniu, wymyślonej przez autorów historii. Listy Chopina i Kurier Szafarski dostępne są na stronie Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni. Dokładny temat i wymagania formalne pracy znajdują się w Regulaminie konkursu.  

Uczniowie zgłaszani są do konkursu przez szkołę za pomocą formularza. Każda szkoła może zgłosić maksymalnie troje uczestników. Prace przesyłane są w formie elektronicznej. Termin nadsyłania prac upływa 30 grudnia 2022 roku. Wyniki zostaną ogłoszone w styczniu 2023 roku.

Jak co roku na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe oraz publikacja ich prac na stronie Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni i w materiałach promocyjnych konkursu.

Serdecznie zapraszamy do udziału. Więcej informacji, Regulamin konkursu i niezbędne dokumenty dostępne na https://szafarnia.art.pl/konkurs-literacki.



Projekt i realizacja: WiWi.pl