Wypłata dodatku węglowego dla mieszkańców Gminy Radomin


INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY RADOMIN

W SPRAWIE WYPŁAT DODATKÓW WĘGLOWYCH

 

Urząd Gminy Radomin informuję, że dodatki węglowe dla mieszkańców będą wypłacane począwszy od 12 października 2022 r.

Więcej informacji w sprawię dodatku węglowego udziela Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radominie.Projekt i realizacja: WiWi.pl