Nowe instalację fotowoltaiczne w naszej Gminie


Początek października jest to moment, w którym Gmina Radomin zakończyła kolejną ważną inwestycję wpływającą na nasz rozwój. Tym razem pracę dotyczyły montażu paneli fotowoltaicznych wykonanych na budynkach użyteczności publicznej oraz na prywatnych posesjach. Odbiór inwestycji przeprowadzono w dniu 6 października br., a jej wykonawcą była firma SUN CREW Sp. z o.o. z Brodnicy. Koszt całkowity zadania wyniósł 513 379,00 zł, z czego kwota dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego stanowi wartość 124 860,00 zł. Z pozyskanych środków zamontowano 14 farm instalacji odnawialnych źródeł energii, które znajdują się m.in. na:

  • Stacji Uzdatniania Wody w Szczutowie – 39,96 kWp,

  • Stacji Uzdatniania Wody w Dulsku – 19,24 kWp,

  • Szkole Podstawowej w Radominie – 6,48 kWp,

  • Przedszkolu Publicznym w Radominie – 6,48 kWp,

  • Szkole Podstawowej w Płonnem – 6,48 kWp.

Wykonana inwestycja pozwoli przede wszystkim zapobiec gwałtownym wzrostom cen za energię elektryczną, które są prognozowane na przyszły rok.

Wójt Gminy Radomin Piotr Wolski zadeklarował, że dzięki tej inwestycji i przyłączu odnawialnych źródeł energii, ceny wody dla mieszkańców Gminy Radomin zostaną utrzymane na tym samym poziomie przez najbliższe 3 lata.Projekt i realizacja: WiWi.pl